Trang nhất » Tải file » Thư Viện Phần Mềm

PHẦN MỀM QUẢN LÍ THIẾT BỊ DẠY HỌC
PHẦN MỀM QUẢN LÍ THIẾT BỊ DẠY HỌC
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
PHẦN MỀM QUẢN LÝ THIẾT BỊ

I. HƯỚNG DẪN CHUNG:
1. Phần mềm dùng để theo dõi, tổng hợp tình hình thiết bị hiện có, tổng kinh phí, tình hình giáo viên mượn, trả, …
2. Phần mềm này sử dụng theo từng năm học. Sau khi sử dụng xong một năm học, để sử dụng tiếp cho năm học sau thực hiện theo các bước sau:
2.1. Copy phân mềm rồi đặt tên mới cho năm học mới.
2.2. Mở phần mềm – Kích chọn mở trang “Nhập giáo viên mượn thiết bị” – Dùng nút Xóa để xóa lần lượt các record giáo viên mượn của năm học trước.
Khi đó số liệu trang thiết bị của năm học cũ sẽ là số liệu trang thiết bị hiện có của năm học mới.
II. MỘT SỐ LƯU Ý:
1. Danh sách mã môn: Mã môn đã được quy định sẵn để truy xuất các thông tin về Danh mục thiết bị hiện có chung toàn trường, của từng bộ môn nên không được tự tiện thay đổi.
Khi thêm Danh mục thiết bị hiện có phải nhập mã môn đúng như đã quy định.
Quy ước về Mã môn: Hai ký tự đầu của môn học (không có dấu).
Ví dụ: AN – quy ước cho Môn âm nhạc; LS – quy ước cho Môn Lịch sử … (chỉ nhập 2 ký tự, không gõ thêm phím cách).
2. Quy ước về loại thiết bị:
Hai ký tự đầu 2 ký tự tiếp theo Ký tự chỉ đặc thù Hai chữ số cuối
Mã môn -TR: chỉ tranh
-BA: chỉ băng đĩa
-DC: chỉ dụng cụ

-MH: chỉ mô hình
-BD: Bản đồ
-TB: Thiết bị dùng chung

Lịch sử - Địa lý:
Vật lý – Công nghệ - Sinh học – Hóa học


C: Chỉ dụng cụ dùng chung

CA: Châu Á
CAU: Châu Âu
CDD: Châu Dại dương
CM: Châu Mỹ
CNC: Châu Nam cực
CP: Châu Phi
TD: Trái đất
TG: Thế giới
VN: Việt Nam

A: Âm học
CH: Cơ học
CK: Cơ khí
D: Điện
DT: Di truyền
DV: Động vật
HC: Hóa chất
M: May
N: Nông nghiệp
NG: Người
NH: Nhiệt
Q: Quang học
TT: trang trí
TV: Thực vật
XD: Xe đạp Chỉ số thứ tự của thiết bị trong loại thiết bị

3. Hiện chương trình đã viết sẵn một số thông tin làm mẫu (ví dụ), khi cập nhật thông tin về giáo viên, giáo viên mượn thiết bị thì không cần xóa mà chỉ cần Nhập chèn (trong bảng danh sách giáo viên) hoặc dùng nút mũi tên để chọn lại (trong bảng giáo viên mượn thiết bị).
Ví dụ:
-Trong bảng danh sách giáo viên có tên là Nguyễn Thứ (làm mẫu) nay thay thay thành Nguyễn Văn A thì di chuyển Tab đến ô Nguyễn Thứ, nhập tên mới là Nguyễn Văn A …
-Trong trang giáo viên mượn thiết bị hiện cho 4 record làm mẫu. Khi tiến hành cho mượn thì không cần xóa 4 Record này mà chỉ việc chọn lại mã giáo viên, mã môn, mã thiết bị mượn để không làm thay đổi số thứ tự của 4 phiếu trên.
4. Để xóa một dòng tin: Kích trái chuột vào Record (dòng) cần xóa (có thể dùng nút mũi tên chỉ thứ tự của các Record ở cuối bảng để đến record cần xóa hoặc có thể dùng phím tab để từ từ chuyển đến) – Kích nút xóa – Yes.
5. Để thêm Record mới:
Cách 1: Nhấn hộp “Thêm dòng tin”.
Cách 2: Dùng nút mũi tên ►* ở cuối bảng.
III. CÁCH SỬ DỤNG:
1. Khai báo các thông tin về Tên trường, giáo viên, nhập danh sách thiết bị hiện có:
Vào “Trang chính”:
1.1. Kích trái chuột vào hộp “Nhập tên trường” – Xuất hiện bảng nhập tên trường – Kích trái chuột vào cột tên trường – Nhập tên trường - Nhấn nút [X] để thoát.
1.2. Kích chọn hộp “Cập nhật danh sách giáo viên” – Nhập mã và họ tên giáo viên.
Ghi chú: Việc chọn mã số giáo viên theo quy ước sau:
Hai ký tự đầu ghi Mã môn, hai chữ số sau là số thứ tự của giáo viên của môn đó. Ví dụ: LS01 – Nguyễn Văn A (giáo viên thứ nhất của môn Lịch sử)
1.3. Cập nhật môn – Nhập mã môn – Môn: Ở đây đã quy ước và nhập sẵn: Mã môn là hai ký tự ban đầu của tên môn học. Ví dụ: AN – Âm nhạc) – Không được thay đổi.
1.4. Kích chọn hộp Cập nhật thiết bị – Nhập mã thiết bị - Loại thiết bị - Tên thiết bị - Mã môn - Dành cho lớp – Số lượng có – Đơn giá (đồng) - Số lượng hư (hỏng) - Ghi chú ( tờ, cái, bộ, hộp, Kg …). Trong đó Mã môn phải nhập đúng theo quy ước.
Ghi chú: Việc cập nhật danh sách giáo viên, danh sách thiết bị có thể kích chọn ở trang “Nhập giáo viên mượn thiết bị”.
Ghi chú: Trong bảng tính hiện nay đã nhập danh mục đồ dùng dạy học tối thiểu của Bộ Giáo dục ban hành. Các trường chỉ cần nhập số lượng có – Đơn giá, số lượng hư. Các cột có màu vàng thì không cần nhập.
2. In danh mục thiết bị từng bộ môn để niêm yết công khai cho giáo viên đăng ký mượn:
Sau khi hoàn thành cập nhật thiết bị, vào “Trang chính” - mở Danh mục thiết bị từng môn (Ngữ văn, Toán …) để in rồi niêm yết công khai để giáo viên biết và đăng ký mượn theo mã thiết bị.
Việc tổ chức đăng ký mượn thiết bị (đồ dùng dạy học) cần có quy định cụ thể về các ngày đăng ký mượn trong tuần, lập sổ đăng ký để giáo viên đăng ký (trong đó cần thể hiện những thông tin quan trọng: Ngày mượn, Ngày hẹn trả, Mã thiết bị, Số lượng mượn, Ngày trả …).
3. Nhập danh sách giáo viên mượn thiết bị:
Sau khi hoàn thành khai báo thì có thể sử dụng phần mềm để nhập danh sách giáo viên mượn thiết bị (đồ dùng dạy học). (Dùng phím Tab để di chuyển).
-Mở “Trang nhập giáo viên mượn thiết bị”. Chỉ nhập vào những ô màu xanh, không nhập vào những ô màu vàng.
Bước 1: Nhấn hộp Cập nhật số liệu (chữ màu tím).
Bước 2: Kiểm tra TB còn hay đã được mượn hết bằng bảng thông tin về thiết bị ở bên dưới bao gồm các cột: Mã thiết bị - Số lượng có – Số lượng hư – Tổng số đã mượn – Tổng số đã trả - Tổng số còn). Việc kiểm tra TB còn có hay không là cần thiết để tránh trường hợp khi nhập xong giáo viên mượn, môn dạy … mới phát hiện đã hết thiết bị để cho mượn thì phải Xóa Record đó rất bất tiện, có thể làm mất tính liên tục về số thứ tự của phiếu mượn.
Cách kiểm tra:
Cách 1:
Kích trái chuột vào 1 ô bất kỳ ở cột Mã thiết bị - Dùng chuột kích vào hộp Tìm dòng tin - Trong thẻ Find nhập tên thiết bị giáo viên đăng ký mượn - Nhấn nút Find Next - Đọc thông tin: nếu thiết bị chưa được mượn thì tìm không thấy, hoặc vẫn còn thì khi đó có thể cho mượn được).
Cách 2:
Kích chọn Hộp “Xem thiết bị đã mượn – còn” để mở trang (Report) xem thiết bị đã được mượn nay còn hay đã hết.
Bước 3: Nếu còn TB để cho mượn, nhấn hộp thêm dòng tin (hoặc nút Record ở cuối bảng) đến trang mới rồi dùng phím TAB đi đến các ô nhập theo thứ tự.
-Nhấn phím Tab để chuyển qua Mã GV – Kích chọn nút mũi tên để chọn Mã giáo viên.
-Nhấn phím Tab để chuyển qua Mã Môn– Kích chọn nút mũi tên để chọn Mã Mã môn.
-Nhấn phím Tab để chuyển qua Mã TB – Kích chọn nút mũi tên để chọn Mã thiết bị.
(Chú ý: Để chọn thiết bị cần mượn cho nhanh, nhập 2 ký tự chỉ mã môn của thiết bị rồi chọn).
-Nhấn “Hộp cập nhật số liệu”.
-Nhập ngày mượn (chú ý: không cần nhập năm nếu đang là năm hiện hành. Ví dụ: 15/8/2011 thì chỉ cần nhập 15/8).
-Nhập ngày hẹn trả.
-Nhấn phím Tab để chuyển qua Số lượng mượn – Nhập số lượng mượn – Sau khi nhập số lượng mượn mới có hiển thị số phiếu mượn.
– Nhấn Tab để đi tiếp cho đến khi qua trang mới.
4. In phiếu mượn thiết bị dạy học bằng cách kích chọn hộp Về Trang chính, kích chọn vào hộp “Xem - In Phiếu mượn – trả thiết bị dạy học”. Mỗi phiếu bằng nửa tờ giấy A4. Cho giáo viên mượn, cán bộ phụ trách thiết bị ký.
5. Xem các thông tin về giáo viên mượn, tổng hợp thiết bị đã mượn … bằng cách mở “Trang chính” rồi kích chọn vào hộp phù hợp theo yêu cầu xem.
6. Trường hợp giáo viên trả thiết bị:
6.1. Tìm giáo viên trả ở record (dòng tin) đã mượn lần trước:
Cách 1: Kích trái chuột vào khung “Số phiếu mượn” - Kích hộp “Tìm dòng tin” - Đến thẻ Find - Gõ nhập Số phiếu mượn – Kích chọn Find Next (tìm được dòng tin có số phiếu đã mượn lần trước). Nên chọn cách tìm này là tiện nhất.
Cách 2: Kích trái chuột vào khung “Mã giáo viên” (không được kích chọn nút mũi tên có thể làm sai lệch thông tin về giáo viên mượn) - Kích hộp “Tìm Record (dòng tin)” – Đến thẻ Find - Gõ nhập mã giáo viên – Kích chọn Find Next cho đến khi tìm được record (dòng tin) giáo viên đã mượn lần trước.
Chú ý: Nhấn chuột vào khung màu xanh trên hộp Find and Replace để rê khung này không che lấp màn hình nếu cần.
Cách 3: Kích trái chuột vào khung Ngày mượn - Kích hộp Tìm Record (dòng tin) – Đến thẻ Find - Gõ nhập mã giáo viên – Kích chọn Find Next cho đến khi tìm được dòng tin giáo viên đã mượn lần trước.
6.2. Nhập vào các khung Ngày trả, Số lượng trả.
Thông tin chi tiết
Tên file:
PHẦN MỀM QUẢN LÍ THIẾT BỊ DẠY HỌC
Phiên bản:
N/A
Tác giả:
Than Chi (thanchi.dt@gmail.com)
Website hỗ trợ:
N/A
Thuộc chủ đề:
Tải file » Thư Viện Phần Mềm
Gửi lên:
29/09/2011 08:51
Cập nhật:
29/09/2011 08:51
Người gửi:
nguyenduyha
Thông tin bản quyền:
Miễn phí
Dung lượng:
N/A
Đã xem:
7739
Đã tải về:
515
Đã thảo luận:
21
Tải về
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File
 

TỪ ĐIỂN - ANH VIỆT


Tra theo từ điển:


Giáo Dục Online

GIÁO DỤC ONLINE

THỐNG KÊ

Đang truy cậpĐang truy cập : 7


Hôm nayHôm nay : 1119

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 45664

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4212079

GƯƠNG SÁNG GIÁO DỤC

Gương Sáng Giáo Dục

Mail - Search

Mail - Search
moet mail
violympic
tuyéninh